Funkce v PHP

1. Předávání argumentů hodnotou

1.1 function nazev($arg1, $arg2);

1.2 Jakékoliv změny, které se s hodnotami provedou, se uskuteční pouze uvnitř fce.

2. Předání argumentů odkazem

2.1 Aby se změny argumentu realizované uvnitř fce promítly i mimo obor fce.

2.2 function nazev(&$arg1);

3. Výchozí hodnoty

3.1 function nazev($arg1 = 5); // musí být konstantní výraz

4. Nepovinné argumenty

4.1 function nazev($arg = "");

5. Return

5.1 Vrací řízení zpět do oboru volajícího. Jestliže se return volal z globálního oboru, vykonávání skriptu se ukončí.

6. Vracení více hodnot najednou

6.1 Díky konstrukci list()

6.2 function nazev() { $uzivatel[] = "Jméno"; $uzivatel[] = "Příjmení"; return $uzivatel; } list($jmeno, $prijmeni) = nazev(); echo $jmeno." ".$prijmeni;

7. Funkce jako proměnná

7.1 Fce ve tvaru proměnných mají na začátku svého názvu $.

7.2 $function();

7.3 Pak je můžeme volat např. pomocí $promenna($id);

7.4 Ale pozor na promennou exec a $id "rm -rf /".