Connect to Matous Havlena on LinkedIn

Komunikace virtuálně – Masarykova univerzita a Second Life (SL)